- Urząd Gminy Dynów - https://www.gminadynow.com.pl -

Odbiór odpadów komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Państwo, 

Wójt Gminy Dynów zawiadamia, że od 1 stycznia 2020 r. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio:
– 21,10 zł – miesięcznie za jedną osobę,
– zwolnienie 1 zł za osobę, jeżeli odpady komunalne -bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym,
– 42,20 zł – miesięcznie za jedną osobę, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Informujemy, że w 2021r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

Przedsiębiorstwo odbierające odpady

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Dynów na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zajmuje się:

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 35
36-030 Błażowa

tel. (17) 230 14 44
biuro@gkblazowa.pl [1]

Godziny otwarcia:
07:00 – 15:00

Harmonogram odbioru Odpadów Komunalnych z Terenu Gminy Dynów na okres od 01.01.2021-31.12.2021r.