- Urząd Gminy Dynów - https://www.gminadynow.com.pl -

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych – do 31 stycznia

Przypominamy, że do 31 stycznia 2021 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych* w roku 2020 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.

 1. Wartość sprzedaży za 2020 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
 2. Przedsiębiorcy, których zezwolenie utrzymuje ważność przez cały 2021 rok, mogą wnieść opłatę w trzech równych ratach:
  • do 31 stycznia 2021 r.
  • do 31 maja 2021 r.
  • do 30 września 2021 r.
   lub jednorazowo do 31 stycznia 2021 r. po dokonaniu naliczenia.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2021 roku, wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2021 roku w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 1. Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dynów lub w kasie Urzędu.
  BS w Dynowie  21 9093 0007 2001 0000 2365 0030

Niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia i/lub dokonania wpłaty w ustawowym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia, jeśli przedsiębiorca w terminie 30 dnia od dnia upływu ustawowego terminu nie złoży oświadczenia z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej oraz nie wniesie raty lub całości i opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w wymienionych terminach, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

*wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych to kwota należna przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego.

Rejestracja i transport na szczepienia

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia dla seniorów

Na konkretny termin mogą zarejestrować się:

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 jest szybka i prosta. Podczas rejestracji wybierasz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Na podany numer telefonu otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Do rejestracji nie musisz mieć żadnych dodatkowych dokumentów – wystarczy nr PESEL.

Zarejestrować możesz się:

1. Przez telefon – dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię 989

Konsultant pomoże znaleźć Ci dogodny termin oraz miejsce najbliższe Twojego zamieszkania. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.

Przez telefon możemy zarejestrować swoich dziadków lub rodziców.

2. Online poprzez e-Rejestrację na pacjent.gov.pl [1]

Aby skorzystać z e-Rejestracji, musisz mieć Profil Zaufany. System zaproponuje Ci 5 dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego miejsca zamieszkania.

Jeśli przebywasz gdzieś indziej, będziesz mógł samodzielnie wyszukać punkt szczepień przez wyszukiwarkę.

3. W wybranym punkcie szczepień

Kolejną opcją rejestracji jest bezpośredni kontakt z wybranym punktem szczepień.
Mieszkańcy  Gminy Dynów mają do dyspozycji 3 punkty szczepień:
1)ZOZ nr 2 w Rzeszowie – Przychodnia Rejonowa w Dynowie, ul. Ks. J. Ożoga 32,

 tel. 16 652 10 35
2)ZOZ nr 2 w Rzeszowie – Ośrodek Zdrowia w Harcie, Harta 225, tel. 16 652 14 58

3) Centrum Medyczne DYNMED ,ul. Rynek 10, 36-065 Dynów tel. 16 652 14 85 [2]

Mapa wszystkich punktów oraz dane kontaktowe do każdego z nich dostępne są tutaj [3].

Transport na szczepienie

Osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień w Przychodniach wykazanych powyżej, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu. W tym celu należy skontaktować się z Urzędem Gminy w Dynowie, dzwoniąc na numer telefonu 17 23 00 109.

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pt. „Dostępna praca”

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie  pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -projekty konkursowe
 
Projekt skierowany jest do osób:
•  z niepełnosprawnością,
• zamieszkałych na terenie woj. Podkarpackiego,
• osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia    wsparciem Pomocy Społecznej
• bezrobotnych
 
Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:
Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
Kobiety
Osoby zamieszkałe  na wsi lub małych miasteczkach do 20 tyś osób.
Osoby do 25 r.ż. bez doświadczenia zawodowego
Osoby nie biorące udziału w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 miesiącach.
Osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstaw/gimnazjalnym/zawodowym/średnim
 
W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia  w skład którego wchodzi:
– opracowanie Indywidualnego Planu Działania
– poradnictwo indywidualne i grupowe
– stypendia szkoleniowe
– szkolenia zawodowe wg potrzeb
– 6 miesięczne staże zawodowe
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
– zwrot kosztów opieki nad osoba zależną
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!
 
Rekrutacja do I edycji projektu  odbędzie się w terminie od 23 grudnia 2020 do 23 stycznia 2021
 
Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów
Kontakt telefoniczny bądź mailowy:
17 8676 291,  668 517 359
zplesnarowicz@rarr.rzeszow.pl [4]
 https://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/dostepna-praca [5] 

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

Na terenie całego kraju wizyty można umawiać od 16.11.2020r. Najprościej zrobić to przez Internet. Wystarczy skorzystać z usługi ,,Umów wizytę w urzędzie skarbowym” (https://wizyta.podatki.gov.pl/ [6]) na podatki.gov.pl lub na stronach poszczególnych urzędów skarbowych.

Na wizytę można umówić się także telefonicznie lub podczas osobistej wizyty w urzędzie – w punkcie ,,Umawianie wizyt”.

Dzień Wolny

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Informujemy, że w związku z przypadającym dniem wolnym od pracy w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (sobota 26 grudnia) oraz obowiązkiem wynikającym z przepisów kodeksu pracy, nakładającym na pracodawcę wskazanie dnia wolnego w innym terminie, Zarządzeniem nr 79/2020 Wójta Gminy Dynów z dnia 27.11.2020 r., ustalony został dzień 24 grudnia, jako dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Dynowie.

Życzenia

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Posted By admin On In Aktualności | No Comments

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej 

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html [7]

SPIS ROLNY – zakończony

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności,Dla rolników | No Comments
[8]

KASA GMINY – godziny otwarcia !

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Uprzejmie informujemy, że KASA w Urzędzie Gminy będzie czynna od 23 listopada 2020 r. w godzinach 8:00 – 12:00.
Wprowadzamy dodatkowe zasady obsługi KASY :
-w Urzędzie Gminy może przebywać jednocześnie ograniczona liczba klientów,
-na obsługę prosimy zaczekać przed Urzędem- zaprosimy  Państwa do obsługi pojedynczo,
-prosimy o zachowanie odległości co najmniej 2 metrów od pozostałych osób oraz posiadanie maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos.
-po wejściu do Urzędu prosimy o spryskanie rąk płynem dezynfekującym.
Równocześnie zachęcamy Państwa  do korzystania z  płatności zbliżeniowych kartą płatniczą  oraz wykonywanie płatności(przelewów) w domu z użyciem bankowości internetowej.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments